13
cze

Recykling pozwala na skuteczną ochronę środowiska naturalnego. Recykling ma na celu ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz ich ochronę. Skupia się zatem na ponownym wykorzystaniu tworzyw sztucznych, co prowadzi do zmniejszenia wykorzystania surowców, ale też ponownego korzystania z przetworzonych już materiałów. W artykule podpowiadamy, dlaczego recykling jest ważny dla środowiska.

Wpływ recyklingu na środowisko naturalne

Recykling umożliwia wytwarzanie nowych produktów, ale też wpływa na ilość odpadów, które umieszczane są na składowiskach. Powoduje to przepełnienie wysypisk, które muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby zmniejszyć ich niepożądane działanie na środowisko. Niektóre z wyrzucanych odpadów mogą wpływać szkodliwie na środowisko, ale też na człowieka. Zapobiega w tym zasada 5R, według której warto postępować w każdym domu.

Niektóre odpady nie mogą być ponownie wykorzystane. Należą do nich przede wszystkim: akumulatory, baterie, stare żarówki oraz lekarstwa. To jednak nie wszystkie przykłady przedmiotów, które mogą posiadać substancje szkodliwe dla zdrowia. Toksyczne środki, które mogą powstać w wyniku reakcji zachodzących między źle składowanymi odpadami, mogą wpływać na zanieczyszczenie wody. Dodatkowo składowany nadmiar śmieci w jednym miejscu może powodować emisję gazów cieplarnianych. Problemem mogą stanowić również odpady organiczne, które są pożywieniem dla zwierząt szukających pokarmu na wysypisku. Jeśli mają kontakt  ze szkodliwymi drobnoustrojami, to takie odpady mogą wywoływać choroby u zwierząt.

Recykling odpadów – poznaj zalety!

Podstawową korzyścią z recyklingu jest kwestia finansowa. Odpady, które możemy ponownie wykorzystać stanowią znaczną oszczędność w procesie produkcji. Proces pozyskania surowców jest znacznie droższy, niż ich wtórne przetworzenie. Recykling pozwala też na zużycie energii w ograniczonym stopniu?. Dlatego tak ważne jest segregowanie śmieci. Umożliwia ono sprawne działanie systemu recyklingu, co przyczynia się do znacznej ochrony środowiska. Jednym z często powtarzanych mitów jest przekonanie, że posegregowane odpady wrzucane są do jednej śmieciarki, gdzie przestają być od siebie oddzielone. Warto wiedzieć, że odbiór śmieci jest odpowiednio zorganizowany, a śmieciarki zbudowane są w taki sposób, że mają kilka oddzielnych komór, do których trafiają odpady.

Jak radzić sobie z plastikiem?

Zanieczyszczenie środowiska związane jest również z nadmiarem plastiku, którego produkcja rośnie z roku na rok. Tworzywa sztuczne docierają do mórz i oceanów, co oddziałuje na równowagę w naszym środowisku. Dodatkowo szacuje się, że rocznie może umierać 2 miliony zwierząt z powodu zatrucia mikroplastikiem. Trudno wyobrazić sobie nasz świat bez plastiku, jednak możemy zmniejszyć jego ilość poprzez recykling, by móc pozyskać cenne surowce lub przetestować skup plastiku. Dzięki proekologicznym postawom jesteśmy w stanie znacznie wpłynąć na ochronę środowiska, dlatego recykling jest tak ważny.

Comments are closed.